dr n. med. Alicja Cackowska-Lass

specjalista Stomatologii Zachowawczej z endodoncją

Absolwentka Akademii Medycznej w Gdańsku. Obecnie pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze i Zakładzie Stomatologii Zachowawczej w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Efektem pracy w Uczelni jest uzyskanie z wyróżnieniem specjalizacji I stopnia ze Stomatologii Ogólnej i specjalizacji II stopnia Stomatologii Zachowawczej.

W 2002 roku uzyskała z wyróżnieniem tytuł doktora nauk medycznych za pracę: „Główne procesy chorobowe jamy ustnej u chorych z zespołem Sjögrena”. Jest współautorką wielu prac naukowych opublikowanych w czasopismach polskich i zagranicznych.

Wygłosiła 30 referatów na sympozjach polskich i zagranicznych, na których prezentowane referaty uzyskały wyróżnienia:
2009 – II nagroda za najlepszą pracę opublikowaną w Czasopiśmie Stomatologicznym w roku 2007 przyznana przez Polskie Towarzystwo Stomatologiczne2005 – I nagroda na 49 Międzynarodowym Kongresie GIRSO2004 – Wyróżnienie komitetu naukowego na 48 Międzynarodowym Kongresie GIRSO

Pomimo wielu osiągnięć w dalszym ciągu podnosi swoje kwalifikacje, uczestnicząc w kursach i szkoleniach. Swoją wiedzę przekazuje studentom ,zaś pacjentom zapewnia wysoki poziom usług stomatologicznych z wykorzystaniem nowoczesnych metod leczenia.

Wróć